Projecten voor organisaties / instellingen

Jannemiekeshoeve (23ha) Ontwerp advies

Herenboeren project (22ha)

Plukroute Nieuwe Hoeven BrabantZorg – (5ha) Ontwerp organisatie

BoerInNatuur – (60ha) Biologisch akkerbouwbedrijf – Advies

Schoolbosje te Zeeland (1ha) Ontwerp project Gemeente Landerd

Klooster de Weyst biologische moestuin en boomgaard

Pompestichting forensische psychiatrie (2ha) Ontwerp project organisatie

Frankrijk Les Costes Ard├Ęche (5ha) Ontwerp Advies Organisatie

Biologische tuinderij “De Akkerwende” (Landerd, 4ha)