• https://www.fruitzforlife.nl/wp-content/uploads/2017/09/PhotoFrame-2-v1.jpeg
  • https://www.fruitzforlife.nl/wp-content/uploads/2018/09/PhotoFrame-3-v1.jpeg
  • https://www.fruitzforlife.nl/wp-content/uploads/2017/09/PhotoFrame-4-v1.jpeg
  • https://www.fruitzforlife.nl/wp-content/uploads/2017/09/IMG_1500.jpg
  • https://www.fruitzforlife.nl/wp-content/uploads/2017/09/16836019_1496702443674719_1251600230979068368_o.jpg
  • https://www.fruitzforlife.nl/wp-content/uploads/2017/09/Zonering-Schoolbosje-beter.jpg
  • https://www.fruitzforlife.nl/wp-content/uploads/2017/09/Foto1.jpg
  • https://www.fruitzforlife.nl/wp-content/uploads/2017/09/IMG_1502.png

Schoolbosje te Zeeland (1ha) Ontwerp project Gemeente Landerd

Ontwerp project Gemeente Landerd

De gemeente Landerd heeft Fruitzforlife gevraagd om een offerte uit te brengen voor een ontwerp met bijbehorend beplantingsplan voor het Schoolbosje aan de Straatsven te Zeeland.

De oppervlakte van het gehele terrein is 21000 m2. De oppervlakte van het nu niet beplantte gedeelte is ongeveer 9000 m2. Verder maakt het perceel deel uit van het Dynamisch Landschap Zeeland.

Het idee is om het perceel als ‘eetbaar landschap’ in te richten. Zowel de beplanting als de eventueel overig in te brengen elementen zouden aan dit thema moeten voldoen. Het zou als een soort proefproject gezien kunnen worden voor het thema eetbaar landschap binnen de gemeente.

Het idee is om iets vernieuwends te ontwikkelen om zo een meerwaarde te creëren voor de Landerdse bevolking en – toeristen. Helemaal als dit een educatieve functie kan hebben en ook nog eens aanknopingspunten heeft met de lokale middenstand en toeristische infrastructuur.

Randvoorwaarden:

– jaarlijkse beheerkosten.
– aanvullende (eenmalige) inrichtingskosten.
– voldoet aan de voorwaarden van het Dynamisch Landschap.
– uitheemse soorten mogen worden toegepast.
– ruimte tussen 2 elementen waartussen gemaaid zou moeten worden zou 4 a 5m breed moeten zijn.
– het terrein dient aantrekkelijker en toegankelijker te worden, zodat het ook daadwerkelijk een publieke functie krijgt.
– verschraalde, droge zandgrond met een teeltlaag van 20-30cm.