• https://www.fruitzforlife.nl/wp-content/uploads/2017/09/WhatsApp-Image-2017-01-30-at-08.51.13.jpeg
  • https://www.fruitzforlife.nl/wp-content/uploads/2017/09/IMG_4661.jpg
  • https://www.fruitzforlife.nl/wp-content/uploads/2017/09/WhatsApp-Image-2017-01-30-at-08.46.11.jpeg

Pompestichting forensische psychiatrie (2ha) Ontwerp project organisatie

Organisatie

De Pompestichting wil voor de locatie in Zeeland, gelegen aan Brand 75 het groen aanvullend inrichten.

Het idee is om een aantal bestaande beplantingsgroepen te versterken en om een aantal elementen in te brengen. Op dit moment overheerst als boomvormer de eik, dus meer variatie en diversiteit is wenselijk. Het bosplantsoen dient aangepast te zijn op de bodem met extra aandacht voor insect en vogelvriendelijke beplanting met af en toe een eetbare struik of boom en een groenblijver als accent.

Verdere uitgangspunten hierbij zijn:

– Versterken en verder vorm geven aan de zgn. ‘healing environment’.
– Het groen toegankelijk maken en houden voor de bewoners, d.m.v. eetbare soorten en andere vormen van beleving, zoals mooie bloesem.
– Rekening houden met veiligheidsvoorschriften, minimaal 3 meter vanaf omheining blijven.
– Inrichting op basis van natuurlijk groenbeheer principes, dus uitgangspunt zijn zoveel mogelijk inheemse soorten.
– Bestaande informele wandelroutes ‘olifantspaden’ integreren in het ontwerp en versterken.
– Aansluiten op bestaande bomen om vanuit het bloemrijk grasland een zoom / mantel te creëren.

Aanvullende kernwoorden:
Onderhoudsvriendelijk ontwerp, drachtplanten voor bijen, zeer giftige soorten vermijden, toepassing van onderhoudsarme, makkelijk groeiende soorten.