Ontwerp en realisatie

Een aantal modules zijn mogelijk in overleg voor
1) Particulieren
2) Bedrijven
3) Gemeentes/overheidsinstellingen

Module 1: Ontwerp
1 a. Voorlopig Permacultuurontwerp waarin alle wensen worden verwerkt. Basisontwerp voor uw gehele terrein. Alles op schaal met de kadastrale kaart als uitgangspunt.

1 b. Definitief Permacultuurontwerp. Maat en verhouding worden op fijner schaal uitgewerkt. De beplantingslijst wordt uitgewerkt.

Standaard inclusief: 2 x aanpassing/revisie, 2D plattegrond, 3D visualisatie, beplantingslijst.

En indien van toepassing op uw project:
1 c. Randvoorwaarden: In kaart brengen geldende wettelijke kaders, communicatie met gemeente/provincie/waterschap en andere betrokken partijen, bestemmingsplan (wijziging), certificering, vergunningen en subsidiemogelijkheden.

1 d. Opstellen begroting

1 e. Onderhoudsplan

1 f. Bodemanalyse

1 g. (Doorlopend) advies op maat

 

Module 2: Implementatie en realisatie
Indien wij de realisatie verzorgen, dan werken we zoveel mogelijk samen met lokale loonwerk- en hoveniersbedrijven. Voor plantmateriaal, zaden en grondverbetering werken we met vaste toeleveranciers, zo kunnen we de kwaliteit optimaal waarborgen.

2.a. Planning/fasering aanleg
2.b. Gedetailleerd beplantingsplan
2.c. Grondverbeteringsadvies op basis van bodemanalyse en waarnemingen
2.d. Uitzetten ontwerp en grondverzet
2.e. Opvolging, teeltbegeleiding, evaluatie en optimalisatie
2.f. Begeleiding bij het planten van de  (fruit)bomen

Projectmanagement:
2.g. Projectmanagement voor realisatie van het project in meerdere fases
2.g.1. Handhaven planning
2.g.2. Budget controle
2.g.3. Aansturen betrokken partijen

2.h (Doorlopend) advies op maat

 

Module 3: Verbetering/ Optimalisatie (reeds bestaande situatie)
3.a. Optimaliseren van bestaande situatie, blijvers en wijkers
3.b. Eetbaarheid verhogen
3.c. Levering van eetbare planten
3.d. Grondverbeteringsadvies op basis van bodemanalyse en waarnemingen
3.e. Betere integratie met het huis

3.f. (Doorlopend) advies op maat

 

Groenvoorzieningen is het geheel van de aanplant in een gebied dan wel het aanbrengen of voorzien van groen. Bij zo’n gebied kan het gaan om tuinen, parken, bossen, natuurterreinen, attractieparken of het buitengebied. Vaak betreft het openbaar groen.

Veel groenvoorzieningen worden aangelegd en onderhouden in opdracht van gemeenten, waterschappen provincies of het rijk (bijvoorbeeld Rijkswaterstaat). Het gaat dan meestal om laanbeplanting, wegbermen, parken en plantsoenen. Ook terreinbeherende organisaties als de provinciale landschappen en Staatsbosbeheer geven wel opdracht aan gespecialiseerde bedrijven om groenvoorzieningen aan te leggen of te onderhouden.

Reacties zijn gesloten.