Natuurinclusieve streekboerderij Slabroek

De natuurinclusieve streekboerderij Slabroek, gelegen op de Maashorst tussen Oss en Uden, is de eerste plek in Nederland waarde principes van agroforestry bedrijfsmatig worden toegepast. Hier ontwikkelt BoerinNatuur een gevarieerd voedsellandschap van 25 ha groot, met voedselbossen, heggenlandschappen, boomgalerijen en bosweiden. Het bedrijf, dat is opgezet met hulp van het Fonds Natuurinclusieve Streekboerderijen, produceert noten, bessen, fruit, graan, groente, zuivel, eieren en vlees en zorgt tegelijkertijd voor het beheer van de natuur en het landschap. De producten wordt afgezet aan de leden in de directe omgeving, via een on line abonnementensysteem. Daarnaast worden er speciale producten ontwikkeld voor een bredere markt, zoals volledig zelfgemaakte muesli en ‘grand cru’ honingbeswijn.

Binnen het bedrijf worden kringlopen zo veel mogelijk gesloten en wordt maximaal gebruik gemaakt van het regeneratieve vermogen van de natuur. Centraal staan de opbouw van een gezonde bodem en de wisselwerking tussen meerjarige gewassen en dieren. Voor een sluitende nutriëntenbalans zijn ongeveer 25 koeien nodig. Daarvoor komt er een vrijloopstal met een compostbodem van houtsnippers. In de zomer, als de koeien buitenstaan, wordt in de stal groente verbouwd en daarna gaat de compost als goede mest naar de gewassen. Kippen zorgen voor natuurlijke plaagregulering en extra bemesting in de voedselbossen en heggenlandschappen. Zo wordt zonder kunstmest, bestrijdingsmiddelen, krachtvoerkorrels en andere externe inputs, een duurzame en zeer diverse voedselproductie gerealiseerd.

Een deel van de gronden is al ingericht en in gebruik. De komende jaren worden aanvullende gronden aangekocht en ingericht, op basis van een overkoepelend landschapsplan. De business case is helemaal doorgerekend en de initiatiefnemers zijn ervan overtuigd dat zonder jaarlijkse beheerssubsidies of inkomenstoeslagen een rendabele exploitatie haalbaar is. Voorwaarde is wel dat de grondkosten beperkt blijven. Dit is mogelijk door de inzet van een afwaarderingssubsidie van de provincie, voor de gronden die gelegen zijn binnen het Natuurnetwerk Brabant.

Prijsvraag brood en spelen

 

Reacties zijn gesloten.