Grondverbetering

Een vitale, mineraalrijke bodem is essentieel voor een productief systeem van gezond voedsel.

Het gehalte aan mineralen en spoorelementen in onze voeding is de laatste zestig jaar flink gedaald, terwijl deze essentiële voedingsstoffen van belang zijn voor een optimale geestelijke en lichamelijke gezondheid. Zo is uit Engels onderzoek gebleken dat basale voedingsmiddelen gemiddeld 19% minder magnesium, 29% minder calcium, 37% minder ijzer en 62% minder koper bevatten.

Thomas D. The mineral depletion of foods available to us as a nation (1940-2002) – a review of the 6th Edition of McCance and Widdowson. Nutr Health. 2007;19(1-2):21-55.

De belangrijkste reden hiervan is dat de bodems waarop ons voedsel word verbouwd, steeds armer worden aan mineralen en sporenelementen en dat deze ook nog eens minder goed opneembaar zijn voor planten, doordat de natuurlijke evenwichten verstoord zijn.

De reguliere landbouw stuurt voornamelijk op 3 elementen, namelijk stikstof, kalium en fosfor. Dit terwijl er in de zee wel 84 verschillende soorten mineralen voorkomen die een rol spelen in plantengroei en ook in onze eigen gezondheid. Selenium is een goed voorbeeld, veel bodems bevatten geen selenium meer terwijl het wel degelijk belangrijk is voor je gezondheid.

Indien je dus voeding wilt telen met hoge gehaltes aan mineralen en sporenelementen, dan dient eerst de bodem weer in balans te komen en de tekorten aan mineralen en sporenelementen weer aangevuld te worden.

Gelukkig is het redelijk eenvoudig te bewerkstelligen om weer een vitale en mineraalrijke bodem te creëren. Drie belangrijke tools:

Lavameel

Lavameel bevat veel verschillende mineralen en is een goede bodemverbeteraar.

– Aanvullen mineralen en sporenelementen: Er zijn verschillende producten te verkrijgen die op een evenwichtige en biologische manier de tekorten kunnen aanvullen en zorgen voor een mineraalrijke bodem waar lekkere en gezonde voeding vanaf komt. Voorbeelden hiervan zijn zeewierkalk, lavameel, bentoniet en Keltisch zeezout. Hoeveel en welk middel er gebruikt kan worden hangt natuurlijk af van het type bodem en ook de bodemgesteldheid, expertise is dus zeker gewenst.

– Verhogen van het organische stof gehalte: toedienen van compost; toepassen van natuurlijke manieren om de organische stof op te bouwen, zoals het inpassen van de juiste groenbemesters.

– Verhogen van bodemleven: minimale bodemverstoring, keuze van juiste groenbemesters, bodemsamenstelling optimaliseren.

 

 

 

 

 

 

Reacties zijn gesloten.