Agroforestry

Agroforestry in de meest simpele zin, is het toepassen van bomen binnen de land- en tuinbouw met als doel om een meer divers teeltsysteem te verkrijgen. Agroforestry heeft als doel om meer meerjarige gewassen, met name bomen en struiken, toe te passen omdat:

– Meerjarige gewassen beter zijn aangepast aan de grillen van het klimaat en ze hebben betrouwbaardere opbrengsten dan eenjarige gewassen. Dit is met name interessant bij de huidige klimaatveranderingen.

– De moderne landbouw inefficiënt met energie omgaat, agroforestry daarentegen is gebaseerd op meerjarige gewassen die veel minder arbeid en minder energie nodig hebben om zich te handhaven dan eenjarige gewassen.

– Meerjarige gewassen zijn op langere termijn veel duurzamer, zeker wanneer ze juist gegroepeerd worden, door goed ontwerp, zodat ze elkaar versterken voor optimale groei.

– Bomen en struiken hebben nog andere belangrijke, minder goed kwantificeerbare voordelen, zoals hun belang voor alle leven op aarde en hun rol in het reguleren van wind, vochtigheid, neerslag, temperatuur etc. Ook zijn ze helemaal verweven met ons cultureel en spiritueel zijn.

Agroforestry systemen kunnen in complexiteit variëren van simpele vormen van silvopasture, bijvoorbeeld enkele bomen in een weiland om schaduw aan het vee te geven; de toepassing van voederbomen; verbetering van de stikstofvoorziening door middel van toepassing van bomen die een symbiose aangaan met stikstofbindende bacteriën tot meer complexe systemen zoals voedselbossen, welke wel honderden verschillende soorten gebruiken om een zelfvoorzienend en geavanceerd samenhangend systeem te vormen.

Dia1

Van complexe agroforestry systemen (voedselbossen) wordt veel gebruik gemaakt in de tropen. In de gematigde klimaat zone is dit type agroforestry nog relatief nieuw. In onze optiek zijn er met deze methode zeer grote economische – en milieu voordelen te behalen.