Projecten voor organisaties / instellingen

Nieuwe Hoeven BrabantZorg binnentuin (1500m2) – Ontwerp organisatie

Frankrijk Les Costes Ard├Ęche (5ha) Ontwerp Advies Organisatie

Klooster de Weyst biologische moestuin en boomgaard

Pompestichting forensische psychiatrie (2ha) Ontwerp project organisatie

Schoolbosje te Zeeland (1ha) Ontwerp project Gemeente Landerd

Biologische tuinderij “De Akkerwende” (Landerd, 4ha)